G A G N E S.O R G
G u b i c s k ó  Á g n e s  h o m e p a g e
 TEXT 
 FOTO 

NARCISSZUSZ VIRÁGZÁSA


A szenvedés hiperbarokk kezelése
Szentkuthy Miklós Narcisszusz tükre c. regényében

írta: Gubicskó Ágnes
2017. október
A tanulmány letöltése PDF-fájlként: Letöltés: Narcisszusz virágzása. A szenvedés hiperbarokk kezelése Szentkuthy Miklósnál

  
Aubrey Beardley: The Climax (A tetőpont), 1893
Hogyan viselkedik 1933-ban egy magyar Narcisszusz? Önzőként jelenik-e meg, mint ahogyan a hétköznapi nyelvhasználatban a nárcisztikus jelző? Mit jelent számára az autoerotizmus, azon belül az önkielégítés (onánia), amit Näcke (1899, 1906) perverzióként jelöl, és a mítosz(ok) után narcizmus (Narzißmus) néven vezet be a pszichológiába (a tudományba)? Hogyan definiálja a homoszexualitást, amelyet Freud (1909) egy alapra helyezett a narcizmussal (autoerotikával, és így jutott arra a feltételezésre, hogy azok egy minden emberrel veleszületett nyitottságot őriznek, az egészséges fejlődés részei, egy korai életszakasz maradványai, amelyet a társadalmi normák ítélnek lezárandónak, bizonyos mértékig felmentve ezzel a gondolatmenettel a narcizmust és az ún. perverziókat? Kit/mit szeret Szentkuthy Miklós Narcisszusza? Megjelenik-e ebben a mitológiai víz és hogyan? A „jelek univerzuma”? Hol vannak a nők? Meghal-e, miként a mítoszban Narcissus, és mit mond a holttest helyén nyíló virágról? Hogyan kezeli a szöveg ezt a Narcisszuszt – a nácizmus hajnalán? 


A tanulmány tartalma:

Szenvedésformák: téboly, házasság, alkotás (halál, kishalál, újjászületés)

Kísérletek alkotásra: onánia, szeretet, jó kompozíció, virág, a regény, paradoxon, idő, stílus

Freudi minták és fogalmak köszönnek vissza

A szép lélek és a gömb (Kristeva/ Plótinosz)

„Nőies” Narcisszusz

„Homoszexuális” Narcisszusz

Csillaglányból tündérrózsa (Nimphaea) – avagy az egyedüllét és a közösség határán

Függelék

Felhasznált irodalomGubicskó Ágnes
gubicsko@gmail.com