G A G N E S.O R G
G u b i c s k ó  Á g n e s  h o m e p a g e
 TEXT 
 FOTO 
Carolin Emcke

"A DEMOKRÁCIA NEM VALAMI HELY..."


Részlet Carolin Emcke: Fremd im eigenen Land (Idegenként a saját országban. A német országos választási kampányról) c. beszámolójából

Fordította Gubicskó Ágnes


„A demokrácia nem valami hely, nem lehet beutazni, mint egy trópusi szigetet, nem statikus. „Az átmenet helye, nem a maradásé”, ahogy a francia etnológus Claude Lévi Strauss a brazil Goiâniaban feljegyezte, és ez talán magyarázatot ad arra, miért tűnik kevésbé otthonosnak a demokrácia, ha csupán absztrakt intézményként gondoljuk el, nem pedig beszélgetésekből és érintkezésekből, elbeszélésekből és kitalációkból szőtt hálóként. Abból, amit megmutatunk és ami rejtve marad, a meghúzott és átugrott határokból, az inklúzió és exklúzió logikájából, az elfogadott és szubaltern (alárendelt) csoportokból és egyénekből, ahogy Antonio Gramsci nevezte, a szélen levőkből, akik újra és újra kénytelenek felemelni a szavukat a hovatartozásuk miatt. Egy demokrácia mindezen diszkurzív és nem diszkurzív gyakorlatok és hitek szövedéke, ami csak akkor érthető, ha az ember kereső módban marad.”

Forrás: ZEITmagazin 27.3.2013 Nr. 14 http://www.zeit.de/2013/14/bundestagswahl-2013-innenpolitik-berlin-emckes-expeditionen


Cat's Cradle/ String Theory - Baila Goldenthal
Baila Goldenthal: Cat's Cradle/ String Theory


 

Gubicskó Ágnes
gubicsko@gmail.com