G A G N E S.O R G
G u b i c s k ó  Á g n e s  h o m e p a g e
 TEXT 
 FOTO 
A VÁLTOZÓ VÁGYRÓL

Carolin Emcke esszéje
a Wie wir begehren /Ahogyan vágyakozunk/ c.
könyvéhez


Fordította Gubicskó Ágnes
Lektorálta Barát Erzsébet

In: TNTeF,
II. évf. 3. szám, 2013. január: Az esszé letöltése

Carolin Emcke

CAROLIN EMCKE (1967). Londonban, Frankfurtban és a Harvardon hallgatott filozófiát. Doktori értekezését a „kollektív identitások” fogalmából írta. 1998 óta a világ különböző válságövezeteibe utazik, többek között járt Koszovóban, Afganisztánban, Pakisztánban, Irakban, a Gázai övezetben, Haitin. 2007 óta szabadúszó publicistaként dolgozik. Korábbi munkáinak elismeréseként megkapta többek között „A politikai könyv” c. díjat, 2010-ben a kritikai újságírás előmozdításáért odaítélhető Otto Brenner díjat, a Német Riporterdíjat, és „Az év újságírónője” címet. Honlapja: https://www.carolin-emcke.deCAROLIN EMCKE: WIE WIR BEGEHREN (AHOGYAN VÁGYAKOZUNK) c. KÖNYVÉNEK FÜLSZÖVEGE

Carolin Emcke: Wie wir begehrenCarolin Emcke egy ifjúkor történetét meséli el a hetvenes és nyolcvanas évekből. A szexualitásról nem beszéltek, nem volt tér az olyan fogalmak számára, mint „gyönyör” vagy „vágyakozás”, a gyönyör normától különböző fajtáiról mélyen hallgattak.

Carolin Emcke azokat a játékokat és rituálékat, a kirekesztés és berekesztés azon mechanizmusait, a hazugságok és vágyak azon rendszerét írja le, amiből ez az ifjúkor formálódott. Egy alaptalanul kitaszított és végül megtört iskolatárs nehézségeit és kétségbeesését beszéli el. Mesél arról, hogy hogyan keresi azt a formát, amely képes a másként létezés kifejezésére, meg arról az egzisztenciális boldogságról, hogy a vágyódásnak ezt a nyelvét megtalálta.

Azt kutatja, hogy a nyolcvanas évek NSZK-jában hogyan gondolkodtak, írtak, ítélkeztek a fiatalok homoszexualitásáról, a „Bravo” újságban vagy a Honvédelmi Minisztériumban, és leírja, hogy miként tartják fenn ma is hatalmukat a tabuk és az irigy ellenszenv.

Carolin Emckének sikerül az elmesélt történetekből a vágy teljes elméletét megfogalmaznia, anélkül, hogy a szöveg elveszítené az elbeszélés varázsát, gyengédségét, vagy sajátos radikalitását. Emellett könyve nagy politikai erővel bíró szöveg, mely a kirekesztésről és az erőszakról, az individualitásért vívott küzdelemről szól a kollektivizmus korában. 
Forrás: Carolin Emcke: Wie wir begehren, S. Fischer Verlag, 2012. 
Gubicskó Ágnes
gubicsko@gmail.com