G A G N E S.O R G
G u b i c s k ó  Á g n e s  h o m e p a g e
 TEXT 
 FOTO 

Gubicskó Ágnes

Brigitte Kronauer: A nők ruhái. Történetek. Fordította Gubicskó Ágnes. Typotex Kiadó, 2019. 
Történetek John asszonyról és az elnök takarítónőjéről, a tengerszemű tanárnőről és az akkordmunkásnőkről. Van bennük pöttyös ruha, fekete kosztüm, rejtélyes hálóingek, Vasalás 1 meg Vasalás 2, szóval minden. Képkeret is, egy teáskanna tükre, fátyol és igazság, persze.

“Sötét emlékeim vannak egy bizonyos John asszonyról, sötétek, amilyen ő maga is volt. Tulajdonképpen nem is egy meghatározott, hanem egy nagyon is meghatározhatatlan nő. De ez végeredményben ugyanaz.”
"Egy biológia tanárnő szíve. Judith Schalansky Darwinregény c. könyvéről (recenzió).
"Inge Lohmark biológiában látja a világot. Evolúciós világszemlélete azt jelenti, hogy spirális a tanterve (az egyszerűből bontja ki a bonyolultat) és frontálisan oktat (tanárközpontú, előadó jellegű tanítási módszer), mert a versengésben úgyis minden állat dominanciára vágyik, és mert a biológia szerinte tényszerű és internacionális, amiről nem lehet szavazni. 'Nála nem létezett hozzászólási jog és választási lehetőség. Senkinek nem volt választása. Nem volt más, csak a kiválasztódás'."
Carolin Emcke: A változó vágyról (esszé).
„A kulturális, vallási, etnikai, szexuális identitásról való beszéd olyannyira magától értetődő lett, hogy magyarázkodnia kell annak, aki ezeknek a kategóriáknak az eleve adottságát megkérdőjelezi, aki objektív tartalmukat kétségbe vonja, aki számára ennek az identitásnak és különbségnek a hozzárendelése szorongó érzést okoz."
Ingeborg Bachmann: Árkádiában éltem én is, (elbeszélés).
"Itt a sikerem után érdeklődnek néha, és én azt tudnám nektek mondani, hogy akkor sikerülne a tengerig eljutnom és a világ minden útjába és vizébe a nevemet beleírnom, ha megmaradna a reményem, hogy a napok végén hazaérkezhetnék és szülőföldem csodálkozó pásztorai, a dombok és a patakok megértenék a birtokot, és becsülnék, amire szert tettem. De a valuta még mindig más itt és ott..."Gubicskó Ágnes
gubicsko@gmail.com