text/ szövegek SZöVEG
text

GiG - Gender in German  GiG
Gender in German

 aqua, art, energia  STÉG
aqua, art, energia

képek/ picture PiC
pictures, képek

receptek/ recipes REcept
recipes


"Nem a 'befelé' fordulása a beteges; veszélyes az lett volna, ha (ön)elemzés helyett vagy után is birtokolni akarja víz-szerű szerelmét, és ha ezért megőrül, mikor az kicsúszik a kezei közül." (Gubicskó Ágnes: Narcisszusz virágzása. A szenvedés hiperbarokk kezelése Szentkuthy Miklósnál. (tanulmány), 2016. március) 
"Inge Lohmark biológiában látja a világot. Evoluciós világszemlélete azt jelenti, hogy spirális a tanterve (az egyszerűből bontja ki a bonyolultat) és frontálisan oktat (tanárközpontú, előadó jellegű tanítási módszer), mert a versengésben úgyis minden állat dominanciára vágyik, és mert a biológia szerinte tényszerű és internacionális, amiről nem lehet szavazni. 'Nála nem létezett hozzászólási jog és választási lehetőség. Senkinek nem volt választása. Nem volt más, csak a kiválasztódás.'." (Gubicskó Ágnes: Egy biológia tanárnő szíve. Judith Schalansky Darwinregény c. könyvéről (recenzió) In: Typotex eKiadó, http://www.typotex.hu/review/5250/2872/egy_biologia_tanarno_szive, 2014. május)


A kulturális, vallási, etnikai, szexuális identitásról való beszéd olyannyira magától értetődő lett, hogy magyarázkodnia kell annak, aki ezeknek a kategóriáknak az eleve adottságát megkérdőjelezi, aki objektív tartalmukat kétségbe vonja, aki számára ennek az identitásnak és különbségnek a hozzárendelése szorongó érzést okoz." (Carolin Emcke: A változó vágyról (esszé). Fordította Gubicskó Ágnes. In: TNTef, II. évf. 3. szám, 2013. január) 
Gubicskó Ágnes

A Gagnes.org webhelyet Gubicskó Ágnes építi. A "GiG" és a"Stég" link alatti honlapot Wordpress & Tempera motor hajtja.

GUBICSKÓ ÁGNES
gubicsko@gmail.com