text/ szövegek SZöVEG
text

GiG - Gender in German  GiG
Gender in German

 aqua, art, energia  STÉG
aqua, art, energia

képek/ picture PiC
pictures, képek

receptek/ recipes REcept
recipes
Brigitte Kronauer: A nők ruhái. Történetek. Fordította Gubicskó Ágnes. Typotex Kiadó, 2019.

Történetek John asszonyról és az elnök takarítónőjéről, a tengerszemű tanárnőről és az akkordmunkásnőkről. Van bennük pöttyös ruha, fekete kosztüm, rejtélyes hálóingek, Vasalás 1 meg Vasalás 2, szóval minden. Képkeret is, egy teáskanna tükre, fátyol és igazság, persze.

***
“Sötét emlékeim vannak egy bizonyos John asszonyról, sötétek, amilyen ő maga is volt. Tulajdonképpen nem is egy meghatározott, hanem egy nagyon is meghatározhatatlan nő. De ez végeredményben ugyanaz.”


­***
„A 26 történetből álló könyv egy egész életen ível át, a sötét gyermekkori emlékektől kezdődően egészen addig, amikor az elbeszélő ’már kilencven fölött’ jár, hogy azután a tárgyak világába lépjen át, például teáskannává vagy párnává változzon.
A szövegek olyan régi mestereket idéző aprólékos kidolgozottsággal és virtuóz iróniával rendelkeznek, amilyennel leginkább a XVII. századi holland festők képeiken találkozhatunk. Nem véletlen, hogy Kronauer azonnal a Reclam Kiadó bár olcsó és szerény, de világirodalmi klasszikusokat terjesztő sárga könyvecskéi között jelentette meg ezeket a történeteket.
Az olvasó – hogy ilyen régimódian fogalmazzak – elbűvölve rakja le a könyvet, mert az olyan elragadóan gonosz és egyúttal annyira szeretetreméltóan elegáns is.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung


"Inge Lohmark biológiában látja a világot. Evoluciós világszemlélete azt jelenti, hogy spirális a tanterve (az egyszerűből bontja ki a bonyolultat) és frontálisan oktat (tanárközpontú, előadó jellegű tanítási módszer), mert a versengésben úgyis minden állat dominanciára vágyik, és mert a biológia szerinte tényszerű és internacionális, amiről nem lehet szavazni. 'Nála nem létezett hozzászólási jog és választási lehetőség. Senkinek nem volt választása. Nem volt más, csak a kiválasztódás.'." (Gubicskó Ágnes: Egy biológia tanárnő szíve. Judith Schalansky Darwinregény c. könyvéről (recenzió) In: Typotex eKiadó, http://www.typotex.hu/review/5250/2872/egy_biologia_tanarno_szive, 2014. május)


A kulturális, vallási, etnikai, szexuális identitásról való beszéd olyannyira magától értetődő lett, hogy magyarázkodnia kell annak, aki ezeknek a kategóriáknak az eleve adottságát megkérdőjelezi, aki objektív tartalmukat kétségbe vonja, aki számára ennek az identitásnak és különbségnek a hozzárendelése szorongó érzést okoz." (Carolin Emcke: A változó vágyról (esszé). Fordította Gubicskó Ágnes. In: TNTef, II. évf. 3. szám, 2013. január) 


"Nem a 'befelé' fordulása a beteges; veszélyes az lett volna, ha (ön)elemzés helyett vagy után is birtokolni akarja víz-szerű szerelmét, és ha ezért megőrül, mikor az kicsúszik a kezei közül." (Gubicskó Ágnes: Narcisszusz virágzása. A szenvedés hiperbarokk kezelése Szentkuthy Miklósnál. (tanulmány), 2016. március) 

Gubicskó Ágnes

A Gagnes.org webhelyet Gubicskó Ágnes építi. A "GiG" és a"Stég" link alatti honlapot Wordpress & Tempera motor hajtja.

GUBICSKÓ ÁGNES
gubicsko@gmail.com